Akut

AKUT

Vid akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande arbetsdag, såsom vattenläckage och risk för personskada, gå ner och titta på informationslappen i namntavlan om vart ni skall ringa.


Akuta fel dagtid ring

tel 08-20 90 80


Akuta fel kvällstid, helger och röda dagar ring

tel 08-18 70 00