Felanmälan

Felanmälan

Har du  något fel i din lägenhet?


På det här formuläret kan du smidigt anmäla brister och fel som uppstår i din lägenhet eller i ditt kringområde.


Observera dock att akuta fel alltid ska anmälas via telefon.


Dagtid 07.30- 16.00

tel 08-20 90 80