Om

Hagbergs fastighetsservice startade 2000 som ett enmansbolag. Idag är vi 7 st anställda och omsätter ca 20 miljoner. Vi är fastighetsservicebolaget som har nära kontakt med våra kunder, så vi gemensamt får ett bra samarbete och bra resultat.

Vi sköter fastigheter i hela Storstockholm och Mälardalen, kontoret ligger i Vasastan där vi utgår ifrån.

Våra tjänster är Fastighetsskötsel och Teknisk Förvaltning


Fastighetsskötsel:

 • Tillsyn och skötsel av allmänna utrymmen
 • Avläsning av mätare
 • Byte av ljuskällor
 • Funktionskontroll av värmecentral
 • Funktionskontroll av ventilationsaggregat
 • Smörjning av lås och gångjärn
 • Hantering av felanmälningar och jourärenden

Teknisk Förvaltning:

 • Myndighetsbesiktningar
 • Skadeärenden
 • Upphandlingar
 • Projektledning

Vi har egen personal inom VVS och Bygg.

Genom flera års arbete inom fastighetsskötsel har vi upparbetat ett bra nätverk när det kommer till reparation, skötsel och bygg. Genom detta nätverk kan vi erbjuda våra kunder all den möjliga hjälp som kan efterfrågas. Vi har ett flertal underentreprenörer vi samarbetat med en längre tid och som vi kan rekommendera om vi inte har kapacitet att utföra arbetet själva.


Inga uppdrag är varken för små eller för stora.

Ni är välkomna att höra av er om ni har några frågor.